Névadónk

Kisboldogasszony
Szűz Mária születése

" Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél és emlékezünk, hogy mily dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény.
Teáltalad mi, földiek, így lettünk egyben égiek, nemes békére békülünk, bár nem fogjuk fel titkodat.
Magasztalják a századok a háromságos Ég Urát, ki ily nagy névre méltatott: Egyházunk boldog Anyja vagy!" 

Ünnepe: szeptember 8.

Mária születése hajnalcsillag az emberiség egén. A megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. Valami szép, valami szent kezdődik.

Ez az ünnep a nagy Mária-ünnepek közé tartozik, népi elnevezése Kisboldogasszony ünnepe.

Eredetileg annak a jeruzsálemi templomnak felszentelési évfordulója, amely ott áll, ahol a hagyomány szerint Mária született. Ez a templom, a ma is álló jeruzsálemi Szent Anna templom. Bizáncban és Rómában egyaránt már a VII. században megünnepelték Mária születésnapját. Rajta kívül csak Jézusnak és az előhírnök Keresztelő Jánosnak üljük meg földi születésnapját.

Az Istenszülő Szűz Mária a hagyomány szerint Kr. e. 16-17. körül született Jeruzsálemben a Júda törzséből, Dávid királyi nemzetségéből származó Joákimtól és a Lévi törzséhez tartozó Matthán pap és felesége, Mária leányától, Annától.

Mária születéséről a Szentírásban nem olvashatunk. Csak apokrif hagyományból ismerjük történetét. Eszerint Joachimnak és Annának sokáig nem lehetett gyermekük és csak idős korukra született kislányuk.

A születés keddi napon történt és a néphagyomány szerint Mária születésekor Gábor arkangyal is megjelent.

A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-fürdő mellett tiszteli Mária születésének helyét.

Szentírás olvasás: Iz 11, 1-3  Mt 1, 18-23

Mária királyi nemzetségből született, buzgó lélekkel kérjük: imáival segítsen minket.

Mit adhatnák mi Máriának születésnapjára?

Az örök anyának valami örök ajándékot kell adni. Ezen a világon csak egyetlen dolog örök, ami soha el nem múlik: a szeretet. A szeretettel ajándékozzuk meg, ami nem pusztán az imák mennyiségében mutatkozik meg, hanem inkább tettekben, hogy  a szeretet cselekedetei által tegyük jobbá, szebbé a világot. 

Kisboldogasszony napjához kapcsolódó hagyományok, népszokások: 

  • Ősi pogány őszkezdő nap. "Fecskehajtó Kisasszonynak" is nevezik. Ettől a naptól kezdve indulnak útnak a fecskék és a vándormadarak.
  • Sok helyen a dióverés napja.
  • Ha Egyed napján nem sikerült elveti a búzát, akkor Kisboldogasszony napján vetettek.
  • Az időjóslás szerint, ha ezen a napon bugyborékosan esik az eső, csapadékos lesz az ősz, és nem lesz jó a vetés.
  • Szeptember 08-a Szűz Mária születésnapja, búcsújáró nap. A hiedelem szerint ezen a napon kukoricaszárat, fűzfát, szénát, három almát és három nádszálat szenteltek. Ha valamelyik állat beteg lett, ebből etették. Bezárták az állatot és az ajtóra kívülről keresztet rajzoltak.